משרה כללית

אנו חברת שרותי כוח אדם צעירה ונמרצת העוסקת בהשמת כח אדם מיומן לתעשיות העוסקות בטכנולוגיות מתקדמות בתחומים שונים.
משרה כללית
משרות זמינות בתחומים שונים ללקוחות חברת מרק שירותי כ''א