ללא שם

המכללה האקדמית תל חי החלה לפעול כמוסד אקדמי עצמאי בהיתר המועצה להשכלה גבוהה בשנת תשנ''ד, בתוך הקמפוס של המכללה האזורית תל-חי ומוכרת כרשאית להעניק תואר ראשון בחוגים לביוטכנולוגיה, מדעי הסביבה, מדעי המחשב, חינוך, כלכלה וניהול, עבודה סוציאלית, לימודים רב-תחומ
ללא שם