ללא שם

בניית ארגון מפיצים עצמאיים בשיטת שיווק רב שכבתית.
ללא שם