ללא שם

מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של הרשות השופטת. תפקידה של הרשות השופטת הוא להכריע בסכסוכים - בין פרט לפרט, בין פרט לשלטון. שוטטו נא בשבילי מערכת בתי המשפט; ראו נא את סמכויותינו ותפקידנו.
ללא שם