ללא שם

יעל תכנה ומערכות היא הגדולה בקבוצת יעל, ואחת מחברות התכנה הפרטיות הגדולות במדינת ישראל, מונה למעלה מ 300 אנשי תכנה, מנהלי פרוייקטים, מנתחי מערכות, מתכנתים ואחרים העוסקים במתן פתרונות.
ללא שם