ללא שם

מכירת מחשבים+שרתים+מחשבים ניידים הקמת רשתות תקשורת +פרוייקטים ואנטגרציה
ללא שם