ללא שם

רעם ביטחון בינלאומי גאה להימנות עם החוג המצומצם של החברות הוותיקות, המבוססות, האמינות והמובילות בין חברות השמירה בישראל. החברה מצוידת כוח האדם, הציוד והאמצעים הטכנולוגיים. בעלי החברה- יורם גלאור ושי יערי, במיטב הניסיון סגני אלופים במילואים ומפקדים על יח
ללא שם