ללא שם

הפעלת פרוייקטים, סדנאות וקורסים בשילוב המחשב בכל המקצועות, לגיל בית ספר עד חט''ב וגם למבוגרים
ללא שם