מאבטחים /ות חיילים /ות מש

מאבטחים /ות חיילים /ות מש
שירות צבאי מלא בריאות תקינה עבר ללא דופי