ללא שם

קבוצת ניסטק הינה חברה העוסקת בייצור אלקטרוני בקבלנות משנה, שרותי OUT SOURCING לחברות וכן עריכה של מעגלים אלקטרוניים.
ללא שם