ללא שם

מים שקטים בע''מ הינה סוכנות ראשית של מוטורולה המתמחה במערכות פיקוד בקרה בתקשורת קווית ואלחוטית
ללא שם