ללא שם

חברת ''א .י עמית'' עוסקת בגיוס והבאת עובדים זרים לסיעוד . לחברתנו יש את כל הרשיונות וההיתרים על פי חוק לרבות רשיון לקיום לשכת עבודה פרטית, היתר להבאת עובדים זרים לחקלאות.
ללא שם