ללא שם

עיבוד מתכות- תחום עיקרי. שירות חיתוך בלייזר יכולת טכנית ושרטוטי תכניות
ללא שם