ללא שם

אנו מחפשים אנשים עם מוטיבציה ורצון לעשות כסף הדרכה תנתן ,אין צורך בניסיון , שפות יתרון
ללא שם