ללא שם

אשד משאבי ניהול והנדסה בע''מ החלה את דרכה כתחום בחברת ''אשד מהנדסים ויועצים''. עם הזמן החברה התפתחה לחברת בת בקבוצת אשד ומתחילת 2004 הפכה לחברה נפרדת. החברה הינה חברה בבעלות פרטית. מנכ''ל החברה ובעל השליטה הינו מר צפריר כהן.
ללא שם