ללא שם

תאגיד בינלאומי אשר מוכרת ב190 מדינות בגלל מוצריה וגם בגלל שיטת השיווק בה היא פועלת. כל אדם יכול לעסוק בזה בשעות הפנאי שלו והלהגיע להכנסות שיכולות להחזיק אותו פיננסית.
ללא שם