ללא שם

מרטנס הופמן שירותי מחשוב היא חברת בת של חברת מרטנס הופמן יועצים, עוסקת בניהול פרויקטים ומתן שירותי ''מיקור חוץ'' , עוסקת בעיקר בתחומי הנדסה, IT.
ללא שם