ללא שם

החברה עסקת במיספר עסוקים כגון השכרת מיבנים וצרוף אנשים לחברות בין לאומיות לתקשורת voipולחברה המלמדת שפות כגון אנגלית וספרדית באנטרנט בכל העולם וכל הלקוחות מרויחות סכף!!!
ללא שם