ללא שם

אתרוג ביוטכנולוגיה, חברת בת של Invitrogen Corp. אשר בקליפורניה, עוסקת בפיתוח וייצור מוצרי מחקר מתקדמים למדעי החיים. מייסדי אתרוג הם ממציאי טכנולוגיית ה- ®E-Gel, מערכת ייחודית לביצוע הפרדת מולקולות דנ''א באמצעות אלקטרופורזה 'יבשה', אשר זכתה להצלחה ניכרת בקרב חוקרים ברחבי העולם.
ללא שם