ללא שם

מרכז למידה בו מתקיימים חוגי אנגלית לכל הגילאים וחוגי הכנה לכתה א'.
ללא שם