ללא שם

פיירול מציגה גישות חדשניות ומקוריות בכל תחומי משאבי האנוש המושתתות על תרבות מעוצבת עתיד בטווח הקצר הבינוני והארוך בכל הקשור ליחסי עובד מעביד. פיירול מבינה כי הרמוניה בין עובדים לביו מעבידים הינה אבן יסוד להצלחת כל ארגון.
ללא שם