פקח רחבה

חברה לשירותי קרקע בנמל התעופה בן גוריון. חברת בת של ארקיע קווי תעופה ישראליים ו SWISSPORT INTERNATIONAL. מספקים שירותי קרקע בנמל התעופה ב''ג לחברות תעופה ישראליות וזרות
פקח רחבה