TRAVELOR logo
טרוולאור היא החברה הראשונה בעולם אשר הוקמה על ידי קבוצת יזמים חדורי מטרה, המובילים מהפכה בעולם התיירות. כאשר קבוצה של אנשים מתאגדת יחד, אין דבר שלא ניתן להשיג! זה נקרא כוח חברתי. בעזרת כוחנו החברתי אנו מקימים מותג בינלאומי מוביל ומתחלקים ברווחים מכל עסקה המתבצעת באתר טרוולאור.