TCMcareer logo

TCMcareer

TCMcareer הינה חברת ייעוץ והשמה, אשר מתמחה בהשמת כ''א איכותי במקצועות ההייטק והבכירים. ייחודה של TCMcareer באיתור ומיון כ''א איכותי, המותאם לצורכיהם המגוונים של חברות וארגונים בארץ. תהליך ההשמה מתחיל מקבלת תיאור המשרה מן הלקוח ואיתור המועמד המתאים ממאגר הנתונים העדכני של TCMcareer . לאחר בדיקת ניסיונו התעסוקתי, השכלתו ויכולתו המקצועית, חברתנו מסכמת את התרשמותה בחוות דעת אישית ומקצועית, הנרשמת לאחר ראיון אישיותי מעמיק. TCMcareer מלווה את הלקוח והמועמד לאורך כל התהליך עד לקליטה מלאה ומעבר לכך. TCMcareer עומדת לרשותך בכל עת, גם ברגע זה. TCMcareer הינה חברת בת של חברת תגבור, חברה לשירותי כח-אדם בפריסה ארצית.