BBA - רו''ח ויועצים עסקיים logo

BBA - רו''ח ויועצים עסקיים

לאתר הבית
פרופיל החברה משרד רואי החשבון ברסקי ברגר ושות' נוסד בשנת 1997 וכולל שני סניפים: סניף ראשי בתל אביב ברח' המסגר 9 וכן סניף משנה בחדרה ברח' הרברט סמואל 76. המשרד כולל צוות של למעלה מ- 30 עובדים ובהם: רואי חשבון, מבקרי פנים מוסמכים, כלכלנים, מבקרי מערכות מידע, יועצי מס, מנהלי חשבונות ומתמחים. המשרד נותן את שירותיו בתחומי ראיית החשבון הן למגזר העסקי והן למגזר הציבורי וכן מתמחה בביצוע ביקורות פנים וביקורות חקירתיות בסביבת מערכות מידע ממוחשבות, גופים פרטיים ועסקיים, מוסדות פיננסיים, גופים ציבוריים ומוסדות ללא כוונת רווח, במשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, קרנות הון סיכון ועוד... למשרד ישנה מחלקה כלכלית המעניקה שירותים של ייעוץ עסקי, ניתוח כלכלי וייעוץ מס למגזר הפרטי והציבורי. תחומי עיסוק להלן הנושאים העיקריים בהם מתמחה המשרד: ביקורת דוחות כספיים – בחברות ציבוריות, בחברות קבלניות, בחברות עסקיות, בחברות ביטוח, במוסדות פיננסיים, במוסדות ממשלתיים, ברשויות מקומיות ובאיגוד ערים, וכן בגופים ללא כוונות רווח. ביקורות פנים וביקורות חקירתיות – במשרדי ממשלה, ברשויות מקומיות, בגופים ציבוריים, בחברות עסקיות ובגופים פיננסיים. ביקורת ויעוץ בסביבת מערכות מידע ממוחשבות- ניתוח תהליכים כספיים בארגון ואפיון המערכות הממוחשבות והתאמתן לצרכי הגוף, בקרת נצילות המערכות וחשיפתן לטעויות ותרמיות, בקרת אבטחת המידע, וכן בחינת יכולת הארגון לפעול ולשקם את המערכות בעת קריסתן. שירותי ייעוץ פיננסי – ניתוח כלכלי ובדיקת איתנות פיננסית, הכנת תוכניות עסקיות, בדיקת כדאיות כלכלית, הערכות שווי , ניהול תזרים מזומנים, גיוסי הון, בנייה וליווי של תוכניות הבראה, וכן ליווי מיזמים עסקיים. על לקוחותינו נמנים משרדים ממשלתיים ורשויות סטטוטוריות, רשויות מקומיות, מועצות דתיות, ועדים מקומיים, גופים ציבוריים ללא כוונת רווח, מוסדות פיננסיים, חברות עסקיות מתחומי המסחר, הטכנולוגיה, השירותים, היצור והנדל''ן, וכן חברות הכפופות לחוק ניירות ערך.