AMAREL logo
חברת אמרל החלה את פעילותה בשנת 2004 בפרויקטי הטמעה ייחודיים ומרכזיים ומאז היא נמצאת בצמיחה מתמדת. כיום החברה פועלת במגוון רחב של תחומים בהם היא מספקת מעטפת שירותים מקצועיים משלימים (Professional Services) ללקוחות ומערכות מורכבות בכל המגזרים – הבטחוני והאזרחי, בארץ ובחו”ל. בין השירותים המובילים בחברה: תיעוד הנדסי, כתיבה טכנית ודיגיטלית, אחזקה ומוקדי שירות לקוח, שירותי אינטגרציה וניסויים, אימונים ומערכות אימון, הטמעה ופיתוח הדרכה, מערכות מידע, סייבר ועוד. אמרל מונה למעלה מ- 1000 עובדים – מהנדסים, הנדסאים, טכנאים ומומחים מקצועיים רבים, ונשענת על שדרה ניהולית מקצועית ואיכותית הצומחת ברובה מתוכה.