KDE Projects Ltd. logo

KDE Projects Ltd.

לאתר הבית
קבוצת KDE– מספקת טכנולוגיות מתקדמות, פתרונות ומומחי מחשבים ותקשורת ליחידת מערכות המידע – IT בארגון. הקבוצה משרתת מתחילת 2000 מגוון רחב של חברות בינוניות וגדולות במגרי שוק שונים. הקבוצה הקימה לפני כשנתיים את חברת KDE פרויקטים שעיקר פעילותה בתכנון וביצוע פרויקטים בתחום המחשוב והשמת מומחים בפרויקטים אצל לקוחות לפי דרישה