קינמון logo

קינמון

קינמון בר סלטים ישראלי הינו ברסלט צעיר ורענן באזת''צ המתעורר של לוד ומעוניין לקלוט עובדי דלפק מטבח וכד'.