עשת הנדסה logo

עשת הנדסה

לאתר הבית
עשת הנדסה - תכנון ויעוץ הנדסי החברה מתמחה בתכנון ,יעוץ ,ניהול ופיקוח על פרויקטים הנדסים בתחומי התעשייה ,מגורים ,מסחר משרדים ,מבני דרך ועוד