הראל פיננסים logo

הראל פיננסים

לאתר הבית
חברת הראל פיננסים הינה הזרוע הפיננסית של חברת הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע''מ, חברה ציבורית, שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בת''א. להראל פיננסים פעילות פיננסית מגוונת בתחום ניהול קרנות נאמנות, ניהול תיקים, פעילות מסחר בני''ע והקמה וניהול של מוצרים פיננסיים, מחקר מאקרו ומחקר מיקרו.