JobClick

מועמד/ת, מחפש/ת עבודה יקר/ה,


הדעה רווחת זה מכבר שחיפוש עבודה הינו תהליך מתסכל עד כדי מורט עצבים.

אנו בג'וב קליק, האתר הראשון מסוגו בישראל (מאז יוני 2001) עושים מאמצינו לצמצם למינימום תסכול זה ולהתחשב בזמנך, מחפש/ת עבודה יקר/ה, כזמן יקר לא פחות משל מי שעובד/ת כרגע.

בג'וב קליק לא רק שריכזנו עבורך המועמד/ת את כותרות כל התפקידים הזמינים לאיוש כעת אצל אלפי ארגונים, חברות ומעסיקים בישראל ובחו"ל בעמוד אחד לבחירתך ע"י סימון √ בלבד ובכך ניתוב פנייתך ב – 'קליק' (מכאן אגב נובע שמו של האתר – ג'ובקליק) אל מאות מעסיקים הרלוונטיים לעניינך.
אלא גם שבאפשרותך לצפות ברשימה מרוכזת של כל החברות והמעסיקים אשר נמצאה אצלם משרה מתאימה עבורך, רגע לפני דיוור פנייתך ולסנן במרוכז שמות חברות ומשרות אליהן אין ברצונך שפנייתך תועבר.

כמועמד זהב בג'וב קליק (הסבר בעמודים הפנימיים של האתר) תוכל/י להגדיל סיכוייך למצוא עבודה ע"י הקפצת מועמדותך (שירות ייחודי ובלבדי של אתר ג'וב קליק) לראש רשימת המועמדים בכל משרה ומשרה שנמצאה מתאימה עבורך (כמו "הקפצת מודעה" בלוחות הנדל"ן)

עם זאת, שירותינו – חינם – ניתן ויינתן תמיד למועמדים המסתפקים בפנייה רק אל מעסיקים המנויים לשירותינו.

אנו תקווה כי שימוש פשוט קל ונוח באתרנו, יוביל אותך, המועמד/ת, אל העבודה המיועדת - השלב הבא בהתפתחות הקריירה שלך !

בהצלחה !

צוות אתר ג'וב קליק


חזרה לעמוד הבית